Na temelju odluke Povjerenstva, tvrtka Nas pet d.o.o. (Kreativna agencija D.Point) objavljuje
 


REZULTATE

pozivnog natječaja za dodjelu potpore u obliku usluge dizajna i promidžbe malim proizvođačima na području pogođenom potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji pod nazivom “Solidarno za male proizvođače”. Povjerenstvo natječaja Solidarno za male proizvođače sastojalo se od 3 predstavnika kreativne agencije D.Point, 2 predstavnika zaklade Solidarna te 1 konzultanta za Europske projekte u području poljoprivrede. Prema kriterijima navedenim u pozivnom natječaju, Povjerenstvo je odabralo sljedeće prijavitelje (redoslijed prema datumu prijave):


1. OPG KATARINA MARČINKO

2. OPG MARIJA BORIĆ

3. PČELARSKA UDRUGA PETRINJA

4. GEOIDA j.d.o.o.

5. OPG MIROSLAV LECI

6. OPG BOROJEVIĆ

7. OPG STJEPAN ROŽIĆ

8. PLUM – obrt za proizvodnju sokova

9. OPG STAREŠINOVIĆ

10. OPG ŠTRK

Odabrani korisnici će biti obaviješteni o daljnim koracima putem e-maila koji su naveli u svojoj prijavi.

Čestitamo odabranim korisnicima i veselimo se suradnji!

Vaš D.PointROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ JE PROŠAO.

SOLIDARNO ZA MALE PROIZVOĐAČE


DIZAJN I PROMIDŽBA ZA PROIZVODE MALIH PROIZVOĐAČA S PODRUČJA POGOĐENOG POTRESOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI


Pozivni natječaj za podnošenje prijava malih proizvođača s područja pogođenog potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji
za dodjelu potpore u obliku dizajna i promidžbe na Facebooku


Provoditelj: 

D.Point kreativna agencija (pravni subjekt Nas pet d.o.o)

Donator: Solidarna - Zaklada za ljudska prava i solidarnost


Sloidarna


1. OPĆE INFORMACIJE POZIVNOG NATJEČAJAPredmet pozivnog natječaja

Predmet pozivnog natječaja je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore u obliku dizajna i promidžbe putem društvene mreže Facebook malim proizvođačima i prerađivačima (u daljnjem tekstu prijavitelj) s područja pogođenog potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji.


Ciljevi potpore

Potpora ima za cilj poticanje lokalnog gospodarstva i pružanje podrške malim proizvođačima i prerađivačima, naročito sada kada je mnogima poslovanje ugroženo uslijed potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Ovom potporom želimo pomoći lokalnim proizvođačima da se uz pomoć dizajna što bolje pozicioniraju na tržištu i lakše dođu do kupaca za svoje proizvode, a u konačnici im želimo dati razlog više za ostanak na Banovini u ova izazovna vremena.


Korisnici potpore

Kroz ovaj natječaj bit će odabrano 10 malih proizvođača ili prerađivača (u daljnjem tekstu: korisnici) s područja pogođenog potresom koji imaju potrebu za brendiranjem svojih proizvoda te žele nastaviti svoje poslovanje na Banovini. Naglasak je stavljen na proizvođače pekmeza, džemova, meda, prirodnih sokova, vina, likera, rakije, sira, prirodne kozmetike, suvenira i sličnih proizvoda.

Svaki izabrani korisnik dobiva: novi vizualni identitet ili redizajn postojećeg, dizajn naljepnica za tri proizvoda, tisak naljepnica u ukupnoj količini od 300 komada, postavljanje poslovnog profila na Facebooku, upravljanje profilom mjesec dana te podršku u obliku savjetovanja i usmjeravanja u trajanju od 5 mjeseci.


Pravo na potporu imaju:

Na pozivni natječaj se mogu prijaviti isključivo pravne osobe: OPG-ovi, obrti, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o ili d.o.o) s područja pogođenog potresom unutar Sisačko-moslavačke županije koji imaju registriranu proizvodnu ili prerađivačku djelatnost te nemaju više od 5 zaposlenih.2. KRITERIJI ZA ODABIRKorisnici će biti odabrani na temelju dostavljenih informacija u prijavnom obrascu. Razmatrat će se samo one prijave koje su dostavljene u roku te koje su u cijelosti ispunjene i sadrže jasne i konkretne odgovore na postavljena pitanja u prijavnom obrascu.

Selekcijski kriteriji (koji daju prednost)

  • Lokalna proizvodnja po ekološki prihvatljivim standardima
  • Proizvodnja inovativnih i specifičnih proizvoda
  • Želja za povećanjem proizvodnje i plasiranjem proizvoda na šire tržište
  • OPG, obrt, mikro poduzeće kao jedini osobni izvor prihoda
  • Nastale štete uslijed potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Između pristiglih prijava, korisnike će odabrati Povjerenstvo koje se sastoji od 3 predstavnika Kreativne agencije D.Point, 1 predstavnika Zaklade Solidarna te 1 konzultanta za Europske projekte u području poljoprivrede.3. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVAPrijavnom obrascu možete pristupiti ovdje. Prijava se smatra završenom kada kliknete POŠALJI nakon čega stiže na e-mail adresu Kreativne agencije D.Point. Poslanu prijavu nije moguće ispravljati, no dodatna pitanja, primjedbe ili napomene pošaljite na e-mail adresu: wearecreative@dpointis.com.

Prijave su otvorene od 7. lipnja i traju do 20. lipnja do ponoći.

Objava rezultata natječaja bit će najkasnije do 30. lipnja. Svi prijavitelji će biti obaviješteni putem e-maila te će rezultati biti objavljeni na web stranici Kreativne agencije D.Point.


Sloidarna

Projekt je podržala Zaklada SOLIDARNA kroz Fond5.5 sa 135.000,00 HRK financijske potpore.
Follow green light:
Facebook Instagram Linkedin Behance
Dosadni info o poslovnom subjektu:
D.POINT / kreativna agencija
Capraška ulica 12, Pisak/410
44000 Sisak
T. 091 566 7772 / 099 638 2831
E. wearecreative@dpointis.com
W. DPointis.com
NAS PET d.o.o.
Braće Hanžek 2B, 44250 Petrinja
OIB 06455628601
IBAN HR5224020061100655085
SWIFT: ESBCHR22 /
EU VAT number 06455628601